Old Ladies

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf. A-klass -23,5 B-klass 23.6 - 36,0
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 12 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Knistad GCC spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.


Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången (avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.


Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00 måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela ev handicapändring om den har ändrats sedan första tävlingen! 

 

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee.
Ej heller greenfeebiljetter.


Välkommen!

Speldagar för Old Ladies 2020
23 april Falköping
7 Maj Vara:Bjertorp
14 Maj Knistad
28 Maj Läckö
11 Juni Skövde
25 Juni Billingen
6 Augusti Töreboda
13 Aug Hökensås
20 Aug Mariestad
27 Aug Lidköping
3  Sep Lundsbrunn
10 Sep Breviken
24 Sep Ekarna Säsongsavslutning

Töreboda GK - Vackert, familjärt, mysigt.   0506-12305   info@torebodagk.se

  • Instagram