Old Ladies

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf. A-klass -28,0 B-klass 28,1 - 54
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 8 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de fem bästa. Den nionde ronden på Ekarnas GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL MED GEMENSAM LUNCH


Har man deltagit i fem deltävlingar under säsongen betalar man 50:- för lunchen. Övriga betalar fullt pris. (avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Spelare skall ha minst 3 hcpreggade rundor under de senaste 12 månaderna.

 

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.


Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00 måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela ev handicapändring om den har ändrats sedan första tävlingen! 

 

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee.
Ej heller greenfeebiljetter.


Välkommen!

Speldagar för Old Ladies 2021
6  Maj  Falköping
20 Maj Vara:Bjertorp
27 Maj Läckö
10 Juni Skövde
17 Juni Lundsbrunn
1  Juli  Töreboda
5  Aug  Hökensås
19 Aug Mariestad
26 Aug Lidköping
2  Sep Billingen
9  Sep Breviken
23 Sep Ekarna Säsongsavslutning