top of page

Old Ladies

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf. A-klass -25,5 B-klass 25,6 - 54
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 11 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den tolfte ronden på Brevikens GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL MED GEMENSAM LUNCH


Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.


Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00 måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela ev handicapändring om den har ändrats sedan första tävlingen! 

 

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee.
Ej heller greenfeebiljetter.


Välkommen!

Speldagar för Old Ladies 2022
5 Maj Ekarna
12 Maj Falköping
19 Maj Vara- Bjertorp
2 Juni Läckö
9 Juni Skövde
16 Juni Billingen
30 Juni Töreboda
4 Aug Hökensås
11 Aug Mariestad
18 Aug Lidköping
8 Sept Lundsbrunn
22 Sept Breviken
 
bottom of page