top of page

Vår vision och Värdegrund

Vad som är viktigt är det strategiarbete som genomförts. Syftet är att uppgradera vår vision och värdegrund, ett arbete som bör ske med 5-6 års mellanrum. Dessa skrivningar ligger till grund för fastställande av fokusområden och de årliga målbilderna.

Verksamhetsplanerna utgör därmed aktiviteterna för att nå målen. 

Instagram2.jpg

Vår vision

Töreboda Golfklubb vill skapa en naturskön oas där golf är den sammanhållande kraften.

Genom en inkluderande social miljö erbjuder vi alla en livslång gemenskap och glädje kring golfspelet, där varje spelare kan trivas och utvecklas.

Våra värdegrunder

Gemenskap:
Vi värnar om en gemenskap där varje medlem och gäst känner sig välkomnad och delaktig. Vi främjar ett öppet och stöttande klimat där alla kan dela glädjen kring golf.

Utveckling och Glädje:
Vi satsar på varje spelares personliga utveckling och trivsel på och utanför golfbanan. Genom träning, tävling och sociala evenemang strävar vi efter att skapa en positiv och givande upplevelse.


Respekt för Naturen:
Vi värdesätter och respekterar den natursköna miljön där vår golfklubb är belägen. Vi är engagerade i att bevara och vårda naturen genom hållbara metoder, biologisk mångfald och initiativ som främjar ett långsiktigt välbefinnande för både golfspelare och miljön.

Inkludering och Mångfald:
Vi ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande miljö där olikheter respekteras och uppskattas. Alla är välkomna oavsett kön, ålder, bakgrund eller förmåga

Golf Partners
bottom of page