top of page

Klubbens historia

Töreboda Golfklubb har funnits sedan hösten 1965 och började då med 3 hål. 1990 stod de 18 hålen klara och invigdes av idrottsminister Lönnqvist.

2015 fyllde Töreboda Golfklubb 50 år!

ursprungliga_flygbilden_högupplöst.jpg

"Månsaruds historia förlorar sig långt borti sagans hävder. Man har funnit stenålderskanoter på sjöns botten. Stenåldersmänniskorna följde ju de gamla vattenvägarna och man kan gott tänka sig att en stenåldersman i sin urholkade trädstam letat sig fram från Vänern, genom Tidan och Fägreån till sjön Viken och därifrån upp genom Gårelgen till Månsarudsjön. Där har han blivit tjusad av den fagra idyllen vid sjöns södra ände och beslutat slå ned sina bopålar.
Precis som jag några tusen år senare kom ridande och gjorde samma upptäckt"

skriver Gustaf Fimmerstad i sin bok Kring Fimmersta och Månsarud.

Han skriver vidare "längre fram i historisk tid var Månsarud skogvaktarboställe å Kronoallmänningen Fägre Mo, men när denna utskiftades på bönderna i början av 1800-talet såldes bostället av Kronan till justitierådet Alexandersson omkring 1850." Själv blev Gustaf Fimmerstad ägare av Månsarud gård år 1926, där han omkring år 1945 bosatte sig tillsammans med sin tredje fru, Kerstin och deras två barn, Ulla och Gustaf men dessförinnan på 1800-talet bodde Måns på torpet, där det än idag finns rester av torpar-grunden mellan hål 16 och 17. Gustaf blev intresserad av golf efter ett besök 1963, 78 år gammal hos sin kusin, greenkeepern på Mölle Golfbana. Vid hemkomsten påbörjade han - med hjälp av sin gårdskarl och allt i allo, Ragnar Svensson - att helt privat anlägga 4 golfhål helt nära gården, där hästar gick och betade.

Intresset för golfsporten spreds snabbt, långt utanför Gustafs närmaste vänner. Han såg sig inte längre kunna bromsa intresserade golfare bland alla betande hästar. Vid en kväll tillsammans med Gustaf och Yngve Glimåker och med mig själv, föreslog Gustaf "nu pojkar får ni starta en golfklubb för att få lite ordning bland allt springande här."

Golfklubben startade hösten 1965 med Gustaf som ordförande och med Yngve som arbetande sekreterare och eldsjäl och mig som tävlingsledare. De korsande 4 hålbanorna blev utbyggda till 6 hål de nuvarande träningshålen, hål 14, 15, 16, 17 och 18.

Det första klubbmästerskapet hölls på Billingens GK med 5 deltagande seniorer och 3 juniorer.

När vi skulle inviga banan 1969 ringde jag Sven Tumba, vilken jag lärt känna från alla tidigare ishallsinvigningar i Sverige. "Jo, så klart, hur många hål har ni?" - "6 hål" - "Då blir ni väl yr i huvet efter 18 hål? Jag kommer!"

När vi efter några år ville utbygga de 6 hålen till en 9-håls bana var det nuvarande 2:dra hålet bevuxen med en vacker och tät julgrans-skog. "Aldrig i livet, pojkar, här har jag det bästa granbestånd klart för avverkning om 40 år!"
Gustaf var då 85 år gammal och spelade golf intill han var 97 och levde sedan ytterligare 2 år.


1970 fick TöGK sitt klubbmärke. Det förslag som fick mest röster var ritat av Bengt Gustavsson. Det är en golfboll på en röd peg med korslagda klubbor bakom bollen och Töreboda Golfklubb skrivet i över- och  underkant på cirkeln.

1971 kunde vi så spela på en 9-hålsbana. De tre nya är nuvarande 2:an, 6:an och 7:an. Åren gick, vi fick nya medlemmar i klubben och några år efter Gustav Fimmerstads bortgång fick klubben möjlighet att köpa loss marken som banan låg på samt byggnaderna. Efter många möten och diskussioner avgjordes så frågan en kväll i gamla posthuset, nuvarande biblioteket, klubben skulle satsa på 18 hål. Detta möte i gamla posthuset skedde i mitten av 1980-talet.

Visionen som växte fram skulle utmynna i 18 färdiga hål år 1990. Efter digert arbete med skogsavverkning och planering av de nya hålen var banan klar för invigning den 30 juni 1990. Idrottsminister Lönnqvist tillsammans med diverse prominenta gäster från VGF var här och puttade en boll i ett provisoriskt hål på gräsmattan bakom klubbhuset. På aftonen samma dag passade klubben på att fira 25-årsjubileum.

Idag skriver vi torsdagen den 8 maj 1998 och kan konstatera att klubben klarade av expansionen till 18 hål. Det har inte alltid varit lätt. Vi är en liten kommun, men tack vare hårt arbete i styrelse och kommittéer har vi nu en bana som vi kan vara stolta över. Den är inte världens största, längsta eller flottaste, men vi som är med i klubben tycker att den är nog en av de bästa!
 
 Kurt Tenning och Tord Gustavsson
 

bottom of page