Årsmöte och Extra årsmöte (Höstmöte)

Klubben styrs av stadgarna. I dem står att årsmötet är uppdelat i två möten - Extra årsmötet (höstmötet) då medlemsavgifterna för kommande år bestäms och Ordinarie årsmötet då styrelsen väljs och budgeten klubbas.