Årsmöte och Extra årsmöte (Höstmöte)

Klubben styrs av stadgarna. I dem står att årsmötet är uppdelat i två möten - Extra årsmötet (höstmötet) då medlemsavgifterna för kommande år bestäms och Ordinarie årsmötet då styrelsen väljs och budgeten klubbas.

Årsmöte 11 mars 2020 kl 18.00

 

Motioner till styrelsen ska vara inkomna senast 4 veckor före mötet

Välkommen!

----

Årsmöte 6 mars 2019 kl 18.00


Kallelse och dagordning här

Motioner till styrelsen ska vara inkomna senast 4 veckor före mötet

Klubben bjuder på enklare förtäring

Välkommen!

----

Årsmöte 15 mars 2018 kl 18.00  -

Kallelse

---

Höstmötet ägde rum den 20 november i Golfrestaurangen

Ordförande Per Tenning förklarade ny ordning med extra höstårsmöte

Ordförande berättade kort om vad som hänt på anläggningen 2017 samt om utveckling 2018

Patrick Blomqvist har anställts som ny head Greenkeeper och Göran Olsson avtackades. Göran valdes till Hedersmedlem av Töreboda Golfklubb

Mats Robertsson kommer från och med nästa säsong anställas som Klubbchef med utökat ansvarsområde inom sponsring och medlemsrekrytering

Kassör Tommy Gustavsson presenterade det troliga ekonomiska utfallet för 2017, samt preliminär budget inför 2018

Det nya servicehuset är i stort sett färdigt och Ingemar Olofsson presenterade Leader-projektet som klubben jobbar med

Mötet beslutade fastställa medlemsavgifter enligt styrelsens förslag

Fullständiga protokollet finns här (inloggning krävs)

Kallelse och dagordning

Bilaga - förslag till årsavgifter och beslut om greenfeeavgifter

---

Årsmötet 2017 ägde rum torsdagen den 23 februari kl 19.00 i Golfrestaurangen

Revidering av klubbens stadgar godkändes

Töreboda Kommuns kommunalråd Bengt Sjöberg var ordförande för mötet

Ordförande Per Tenning gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med den nya servicebyggnaden

Sedvanliga val gjordes - se klubbsidan

Vår nya Pro och tränare Mats Robertsson presenterade sig

Läs det fullständiga protokollet på Medlemssidan (inloggning krävs)

Heidi bjöd på fisksoppa, kaffe och kaka

---

Höstmötet 2016 ägde rum måndagen den 11 november kl 19.00 i Golfrestaurangen

Ordförande Per Tenning hälsade välkomna

Joakim Pettersson uppvaktades för sin vinst i Franska Mästerskapet för amatörer och visade oss bilder från tävlingen

Per visade bilder och statistik från det gågna året

Christer Fritzon berättade om banan och de nya teerna som tas i bruk nästa säsong

Tommy Gustavsson presenterade prognos och preliminär budget inför 2017

Beslut om medlemsavgifter och städpeng togs

Vi informerades om att vår Pro Mikael Larsson sagt upp sig och även vår receptionist Catrin Larsson

Mötet avslutades och alla fick avnjuta Heidis goda gulashsoppa, bröd, kaffe och kaka.

 

Töreboda GK - Vackert, familjärt, mysigt.   0506-12305   info@torebodagk.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest