Månsarudsbanan

Töreboda GK ligger 7 km öster om Töreboda centrum. En svensk golfidyll. Undangömd från storskalig bebyggelse och inramad av majestätisk barrskog och en förtrollande näckrosfylld insjö. Banan är välkänd för sin betagande skönhet och storslagna vy över Månsarudssjön. Banans karaktär är skiftande, park, skogsbana och seaside. Tio av hålen har tät direktkontakt med vattnet.

 

Det mest berömda hålet är 10:an med 100 meter vatten mellan tee och green. 10:an har klassats av tidningen Golf Magazine som ett av de 500 bästa hålen i världen. 2014 var 10:an med på Svensk Golfs lista över Sveriges 100 bästa golfhål och utnämndes till ett av Europas 100 bästa golfhål av Golf World. Men många har andra hål som sitt favorithål, t.ex. 11:an eller 3:an eller 4:an eller 13:e eller 12:an…

Återigen är 10:an med på Svensk Golfs lista över de 25 bästa golfhålen i Sverige! Vi är så stolta! 
https://www.svenskgolf.se/sveriges-25-vackraste-golfhal/ nr 2 - 2020

Förbättringar

Banan har genomgått flera förbättringar under de senaste åren

Banan har fått en ny orange tee, röd tee har blivit framflyttad på 7 av hålen och samtliga teer har blivit omslopade.

Vi har fem olika tees som har både färger och hektometernamn -

39an / orange

43an / röd

47an / blå

51an / gul

53an / vit

Vit tee är endast utmärkt med vita plattor

Hål 10 har fått nytt utseende och greenen har breddats.

10ans 43an/röd tee har gjorts i ordning där ett stort träd tagits ner.

Hål 4, 12, och hål 14 har fyllts upp på höger sida av fairway.

På 11an har dungen till vänster fyllts upp.

2018 påbörjades arbetet med en ny gestaltning av hål 6, "Skogsrakan". De två tallarna vid greenen har tagits ner, träden utmed vänsterkanten är borttagna och tee har fått en ny placering intill den gamla. Anledningen till denna omläggning är att minimera risken för utslag mot 3:ans tee.

De båda tallar som stod vid 6:ans green har tagits bort och en ny gräsyta kommer att anläggas för ett bättre inspel till green. Dessa tallar tog upp mycket sol och gräsytan på green höll inte den standard som vi kräver.

På hål 1 har den vänstra bunkern lagts igen som nu har blivit grässlänt för bättre inspel till green.

På hål 3 har greenområdet minskat då den bakre delen på green anlagts som foregreen.

På hål 16 har tidigare granridå färdigställts till spelyta efter att tillfälligt ha varit MUA.

2019 har följande planeringsuppdrag och arbete att utförts;

Nytt och påbörjat teeområde på hål 6, liksom att marken i slänten kommer att bearbetas med jord för utveckling till breddad fairway.

Bangruppen har tagit fram en Masterplan för utveckling av Bana och Anläggning under de närmaste 5 åren, som löpande kommer att uppdateras.

MasterPlan för Töreboda GK finns på medlemssidan

2019 har vi satt upp stängsel runt banan för att förhindra de vildsvin som finns i skogarna runtomkring att förstöra vår bana.

Slopekalkylator

Som vanligt lägger tisdagsgruppen med Christer Fritzon som ”hövding” ner ett omfattande arbete med insatser på över 1 000 timmar. årligen. Denna grupp består av medlemmar som har ”ledig tid”.

 

Styrelsen är mycket tacksam för denna frivilliga insats!

Här finns bilder från Tisdagsgruppens fantastiska arbete!

Driving Range

Halva Driving Rangen fick ett tak 2016 - ett riktigt och viktigt lyft för klubben!

Vi har även byggt en studio!

Matta under tak nr 1 och 10 är endast för vänsterspelare

Matta under tak nr 2-9 är endast för högerspelare

Övriga mattor ej under tak är till för alla.

Som medlem på Töreboda GK ingår rangebollar i medlemsavgiften!

Töreboda GK - Vackert, familjärt, mysigt.   0506-12305   info@torebodagk.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest

Driving Range