top of page

Månsarudsbanan

Töreboda GK ligger 7 km öster om Töreboda centrum. En svensk golfidyll. Undangömd från storskalig bebyggelse och inramad av majestätisk barrskog och en förtrollande näckrosfylld insjö. Banan är välkänd för sin betagande skönhet och storslagna vy över Månsarudssjön. Banans karaktär är skiftande, park, skogsbana och seaside. Tio av hålen har tät direktkontakt med vattnet.

 

Det mest berömda hålet är 10:an med 100 meter vatten mellan tee och green. 10:an har klassats av tidningen Golf Magazine som ett av de 500 bästa hålen i världen. 2014 var 10:an med på Svensk Golfs lista över Sveriges 100 bästa golfhål och utnämndes till ett av Europas 100 bästa golfhål av Golf World. Men många har andra hål som sitt favorithål, t.ex. 11:an eller 3:an eller 4:an eller 13:e eller 12:an…

Återigen är 10:an med på Svensk Golfs lista över de 25 vackraste golfhålen i Sverige! Vi är så stolta!
 

LONA 2.jpg

LONA-projektet vår sponsor till nyplantering av Hägg och Fågelbär

Förbättringar

Banan har genomgått flera förbättringar de senaste åren

De senaste åren har vi fokuserat på att fräscha upp byggnaderna på anläggningen. Dessutom har vi för inte så länge sedan gjort ett nytt servicehus till våra gäster, vilket varit väldigt uppskattat!

 

Nu satsar vi mycket på banan. I vinter genomfördes ett av de största projekten klubben tagit sig an på många år - trädprojektet.
I och med att många träd var angripna av granbarkborren och var tvungna att tas ner så gjordes ett helhetsgrepp där vi genomförde en trädinventering på hela banan med hjälp av experter på området, liksom lyssnade på medlemmarnas åsikter. Tack vare den kalla vintern kunde projektet genomföras. Många träd togs ner med resultatet att vi nu har en betydligt luftigare- och förhoppningsvis mer välmående bana!

 

Tee på hål 1 görs om och blir en mycket trevligare start på vår vackra bana!

​Röd tee har blivit framflyttad på 7 av hålen och samtliga teer har blivit omslopade.

Vi har fyra olika tees som har både färger och hektometernamn -

43an / röd

47an / blå

51an / gul

53an / vit

Vit tee är endast utmärkt med vita plattor

Hål 10 har fått nytt utseende och greenen har breddats.

10ans 43an/röd tee har gjorts i ordning där ett stort träd tagits ner.

Numera sträcker sig 10ans röda tee ända från udden framför gul tee till bron!

Droppruta finns på andra sidan bron.

Hål 4, 12, och hål 14 har fyllts upp på höger sida av fairway.

På 11an har dungen till vänster fyllts upp.

2018 påbörjades arbetet med en ny gestaltning av hål 6, "Skogsrakan". De två tallarna vid greenen har tagits ner och träden utmed vänsterkanten är borttagna. Istället har två lindar planterats där.

De båda tallar som stod vid 6:ans green har tagits bort och en ny gräsyta kommer att anläggas för ett bättre inspel till green. Dessa tallar tog upp mycket sol och gräsytan på green höll inte den standard som vi kräver.

På hål 1 har den vänstra bunkern lagts igen som nu har blivit grässlänt för bättre inspel till green.

På hål 3 har greenområdet minskat då den bakre delen på green anlagts som foregreen.

På hål 16 har tidigare granridå färdigställts till spelyta efter att tillfälligt ha varit MUA.

2019 har följande planeringsuppdrag och arbete att utförts;

Nytt och påbörjat teeområde på hål 6, liksom att marken i slänten kommer att bearbetas med jord för utveckling till breddad fairway.

Bangruppen har tagit fram en Masterplan för utveckling av Bana och Anläggning under de närmaste 5 åren, som löpande kommer att uppdateras.

Vår MasterPlan för Töreboda GK finns att läsa på medlemssidan

2019 har vi satt upp stängsel runt banan för att förhindra de vildsvin som finns i skogarna runtomkring att förstöra vår bana.

2020 har de stora granarna på 7ans vänstersida tagits ner för att trädens rötter förstörde klipparna. Så nu har vi utsikt mot sjön även från hål 7!

En hel del upprensning, trimning och slyröjning mellan hålen har utförts med ett fantastiskt resultat som får en känsla av ett städat intryck! Så blir det ju lättare att hitta bollen också...

Slopekalkylator

Som vanligt lägger tisdagsgruppen med Christer Fritzon som ”hövding” ner ett omfattande arbete med insatser på över 1 000 timmar. årligen. Denna grupp består av medlemmar som har ”ledig tid”.

 

Styrelsen är mycket tacksam för denna frivilliga insats!

Här finns bilder från Tisdagsgruppens fantastiska arbete!

Driving Range

Halva Driving Rangen fick ett tak 2016 - ett riktigt och viktigt lyft för klubben!

Vi har även byggt en studio!

Matta under tak nr 1 och 10 är endast för vänsterspelare

Matta under tak nr 2-9 är endast för högerspelare

Övriga mattor ej under tak är till för alla.

Som medlem på Töreboda GK ingår rangebollar i de flesta medlemskap!

Driving Rangen

press to zoom

Driving Range

press to zoom

Driving Range

press to zoom

Driving Range - studion

press to zoom
bottom of page