Old Ladies

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf. A-klass -23,5 B-klass 23.6 - 36,0
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 12 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Knistad GCC spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.


Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången (avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.


Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 15 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat: Knistad GCC ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00 måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela ev handicapändring om den har ändrats sedan första tävlingen! 

 

Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 150:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.

SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller inte som greenfee.
Ej heller greenfeebiljetter.


Välkommen!

Speldagar för Old Ladies 2019
25 april Vara-Bjertorp
2 Maj Knistad
9 Maj Läckö
16 Maj Hökensås
23 Maj Billingen
13 Juni Töreboda
27 Juni Skövde
1 Aug Mariestad
8 Aug Lundsbrunn
15 Aug Lidköping
29 Aug Breviken
5 Sep Ekarna
19 Sep Falköping Säsongsavslutning

Töreboda GK - Vackert, familjärt, mysigt.   0506-12305   info@torebodagk.se

Näckrosfylld damm

Näckrosfylld damm